ICT Partners in de squeeze

Om maar met een oubollige dooddoener in huis te vallen: de wereld om ons heen verandert snel. Ja opa, zul je denken maar het is nu eenmaal zo dat de hedendaagse technische ontwikkelingen elkaar zo snel opvolgen dat het bijna letterlijk niet meer bij te houden is. In de wereld van de technologiereuzen is het noodzaak: willen zij hun leidende positie als ontwikkelaar behouden, moeten zij de markt overladen met innovaties op elk gebied. ICT partners wordt gevraagd hun klanten mee te nemen in de stroom van vernieuwing die op hen afgevuurd wordt door ‘de grote jongens’. Achterlopen is bijna geen optie meer.

In de praktijk lopen partners daar soms op vast. Zij hebben de taak hun eindgebruiker te voeden met kennis over (nieuwe) producten terwijl zij vaak intern nog maar net het voorgaande product ‘in de vingers’ hebben. Bovendien zitten veel van hun eindklanten helemaal niet te wachten op weer een update of transformatie naar de cloud. In deze technology pushed market is zo’n 20% van de partners in staat mee voorop te lopen. De overige 80% haakt af mede omdat hun eindgebruikers de urgentie van al deze vernieuwingen nog niet inzien.

Op welke veranderingen zitten je eindklanten eigenlijk te wachten?

Daar sta je dan als partner met je ‘goeie gedrag’. De vertaalslag naar de markt wordt steeds lastiger en je rol als ‘liaison’ tussen techreus en eindgebruiker vraagt meer en meer van je tijd. Tijd die je eigenlijk nodig hebt om bij te blijven en het bedrijf te sturen op haar key business. Wat te doen? Hoe krijg je je eindgebruiker zover dat ze overstappen? Hoe krijg je de kennis intern zodanig op niveau dat je medewerkers in staat zijn dit ook over te brengen naar de klant? Op welke veranderingen zitten je eindklanten eigenlijk te wachten en hoe ondersteun je ze wanneer ze de overstap maken?

Je probleem neerleggen bij de leverancier van al dit nieuws pakt niet altijd positief uit. Contact maken met de Microsofts van deze wereld vergt bijna een studie op zich. Gewoon de telefoon pakken en een vraag stellen is al heel lang geen optie meer. Je dient gebruikt te maken van partnerportals, helpdesken in alle tijdzones en het is nodig ‘een ticket in te schieten’ voordat je antwoord krijgt. Hopelijk is dat dan ook het antwoord op de gestelde vraag. De menselijke maat raakt steeds verder op de achtergrond.

Brug of digitale snelweg?

En daar raken we de kern van de zaak: zijn we hard op weg naar een wereld waar de menselijke factor (bijna) geen rol meer speelt en alles geautomatiseerd in de cloud staat óf zal blijken dat we behoefte blijven houden aan gesprekken van mens tot mens? De brugfunctie die wij vervullen tussen aan de ene kant de techreus en aan de andere kant de partner met zijn eindklanten bewijst zich nu in de praktijk keer op keer. Wij maken de vertaalslag die nodig is om beide partijen aan elkaar gelinkt te houden. Zal er een tijd komen dat de brug vervangen wordt door een digitale snelweg in de cloud of blijven we bouwen aan contact van mens tot mens? Onze toekomstvisie richt zich op een samensmelting waar we gebruik gaan maken van ‘the best of both worlds’